La quadratura del cercle

"La impossibilitat de resoldre la quadratura del cercle s’utilitza de manera metafòrica per a descriure l’esperança de resoldre un problema que és o sembla impossible."

Qui Soc?

Colomer Advocats va ser fundat al mes d’octubre de 2015 a la ciutat de Girona per Jordi Colomer i Constanseu, advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona número 2167, emprenedor i amb una àmplia experiència professional adquirida a través dels serveis prestats en diversos despatxos gironins de renom.  

jordi-colomer  
Experiència

 • Colomer Advocats (octubre de 2015 – actualitat)
 • Pont de Pedra Advocats (gener de 2011 – octubre de 2015)
 • Casadevall i Colomer Associats (febrer de 2009 – desembre de 2010)
 • Salellas i Associats (maig de 2004 – febrer de 2009)
 • Educador social; coordinador d’ensenyament “Cases d’Oficis” i “Tallers d’Ocupació” (gener de 1999 – abril de 2004)

Formació

 • Llicenciat en dret a la Universitat de Girona
 • Curs d’especialització en violència de gènere
 • Curs d’especialització en la Llei del menor
 • Curs d’especialització en Estrangeria
 • Curs d’especialització en Procediment Abreujat
 • Curs d’especialització en matèria de responsabilitat civil
 • Curs en Dret Penitenciari

Àrees de Pràctica

Dret Penal

– Redacció de denúncies i querelles.
– Personació al procediment tant en la posició de defensa com en la d’acusació particular.
– Atenció al detingut.
– Seguiment i acompanyament en tot tipus d’assumptes penals: – Judicis de delictes lleus.
– Procediments Abreujats.
– Sumaris.
– Procediments del Jurat.
– Especialitzats en delictes i delictes lleus comesos per menors d’edat i així mateix en delictes que tenen el seu origen en la violència de gènere.
– Control i seguiment de les execucions penals.
– Petició de suspensió de les penes.
– Petició de substitució de les penes.
– Petició d’indults.
– Cancel•lació d’antecedents policials i penals dels condemnats.
– Seguiment de condemnats que han d’ingressar al Centre Penitenciari:
– Petició de permisos de sortida.
– Petició de trasllat de presos a centres penitenciaris propers al domicili del condemnat.
– Recursos davant d’expedients sancionadors.
– Petició de tercer grau penitenciari i recursos contra resolucions acordant una classificació inferior.
– Petició de llibertat condicional.
– Seguiment amb educadors i personal dels Centres Penitenciaris respecte a la situació de l’intern.
– Especialitzats en delictes derivats d’accidents de circulació, així com en reclamació de responsabilitat civil derivada d’accidents.

Civil

– Família: Procediments de divorci i de modificació de mesures, procediments de filiació i d’incapacitació.
– Successions: Procediments successoris judicials com ara de reclamació de llegítima i d’impugnació de disposicions testamentàries.
– Drets Reals: Procediments per la protecció del domini de la propietat i per la protecció de la possessió, accions de limitació i de divisió de cosa comú.
– Propietat Horitzontal: Procediments d’impugnació d’acords i de reclamació de despeses de la comunitat.
– Arrendaments: Procediments de desnonament, reclamació de rendes i de ressolució contractual.
– Responsabilitat Civil: Exercici d’accions de responsabilitat civil contractual i extracontractual i responsabilitat civil derivada de delicte.
– Mercantil: Procediments d’impugnació d’acords socials, d’execució de garanties personals i reals i acció de responsabilitat contra els administradors.
– Reclamació d’impagaments.
– Reclamació davant dels abusos en la contractació bancària
– Demandes d’execució de títols no judicials.
– Demandes d’execució de sentencies.
– Formulació de recursos.

Assessorament i assistència jurídica individualitzada

– Assessorament i redacció de documentació societària per operacions mercantils i moviments societàris interns com ara, de constitució de societats, de canvi d’administradors o de modificació dels estatuts socials.
– Assessorament i redacció per la formalització de contractes entre persones físiques i jurídiques.
– Assistència lletrada en firmes davant notari.
– Assessorament legal en tot tipus de qüestions d’àmbit legal privat.
– Assessorament en conflictes jurídics que integren relacions entre diversos ordenaments jurídics d’acord amb el context global i internacional de la nostre societat.

Laboral

– Advocat del sindicat CSI-F
– Contractació Laboral
– Conciliacions CEMAC
– Acomiadaments, reclamació de quantitat i en general, litigis en l’ordre jurisdiccional social.
– Demanada per Incapacitacions laborals.
– Sancions, vacances…

Administratiu

– Sancions i responsabilitat patrimonial
– Procediments expropiadors i justipreu.
– Procediments contenciosos administratius en primera instància
– Mesures cautelars
– Recursos
– Recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional i recursos al Tribunal Europeu dels Drets Humans.

Assistència jurídica gratuïta
Assessoria jurídica
Elaboració de documents jurídics

Notícies

Revocació d’una Sanció laboral a una treballadora de l’Ajuntament de Blanes

enero 20, 2017

El jutge del Social número 1 de Girona ha revocat la sanció que havia imposat l´Ajuntament de Bla...

read more
Instal•lació programa espia en ordinadors de la Policia Local de Palamós.

enero 20, 2017

El jutjat d'instrucció número 3 de la Bisbal d'Empordà va acollir el 26 d'octubre la compareixen...

read more
Vuit anys de presó per al veí d’Esclanyà que va intentar matar el sogre a cops de destral

enero 20, 2017

L’Audiència de Girona ha condemnat a 8 anys de presó el veí d’Esclanyà –nucli de Begur...

read more
Boicot a Cal Campaner

enero 20, 2017

L’extreballadora de Cal Campaner, la Sra. Aroa Céspedes, lamenta el dany causat amb les acusacion...

read more

Contacta amb nosaltres

Fields marked with an * are required
Adreça

Carrer de la creu, número 20, entresol 2ª
Girona

Telèfon

619 461 338

Fax

972 224 457